Dodávka výrobkov Ryba Žilina s.r.o pre bezdomovcov

Správce projektu Bratislava
Trvání 28. 8. 2021 -

Obnovili sme našu spoluprácu s komunitným centrom pre bezdomovcov Domom sv.Jána z Boha, ktorý prevádzkuje rehoľa Milosrdných bratov. Dom zabezpečuje hygienu, ošatenie, ošetrenie a stravu, ako aj denný stacionár pre bratislavských bezdomovcov. RC Bratislava dohodol s Ryba Žilina s.r.o. pravidelnú týždennú dodávku potravinových výrobkov firmy do komunitného centra.