Materiálna a finančná pomoc Ukrajine

Správce projektu Bratislava
Trvání 24. 4. 2022 -
Hodnota projektu 115 650 CZK ~ 4 500 EUR

Zhromaždili sme, za významnej pomoci Rotary klubu Žilina a International Womens Club Bratislava,  množstvo potrebných vecí pre migrujúcich ľudí z Ukrajiny. Previezli sme ich do prihraničných oblastí.. 
Na pomoc Ukrajine sme vyzbierali viac ako 4500€.