Karlovy Vary získaly novou sochu

Správce projektu Karlovy Vary
Trvání 5. 9. 2016 - 24. 9. 2022
Hodnota projektu 9 000 000 CZK ~ 350 195 EUR

Dne 7. května 2022 vyvrcholilo šestileté úsilí karlovarského Rotary klubu – při příležitosti zahájení lázeňské sezony odhalili rotariáni na Divadelním náměstí v Karlových Varech Jezdeckou sochu Karla IV. V Karlových Varech existovaly tři sochy zakladatele města a světoznámých lázní Karla IV. Každá pocházela z jiného století a žádná nebyla svým ztvárněním a umístěním dostatečně důstojná. Proto se v hlavě rotariána Ivana Thýna narodila myšlenka odhalit novou sochu Karla IV., která by svým pojetím a umístěním v centru města odpovídala významu tohoto panovníka.

V roce 2016 byla ve spolupráci s Galerií umění Karlovy Vary vyhlášena soutěž na výtvarný návrh, odborná porota posoudila 13 návrhů a jednomyslně rozhodla o vítězi – profesoru Michalu Gabrielovi – který navrhl sochu jezdeckou. V prosinci 2019 byl veřejnosti představen model sochy a zároveň došlo k podpisu „Memoranda na podporu vzniku nové sochy Karla IV. v Karlových Varech“, které bylo uzavřeno mezi městem, Karlovarským krajem, RC Karlovy Vary a autorem díla, kde smluvní strany deklarovaly svoji vůli k realizaci díla. V březnu 2020 byl v Galerii umění uspořádán tzv. „Karlovarský salon“, kde byla představena díla významných karlovarských umělců, kteří následně všech 34 děl darovali klubu na podporu realizace jezdecké sochy. Záměrem klubu byla snaha zapojit do realizace také širokou veřejnost.

Proto byla v prosinci 2019 vyhlášená veřejná sbírka a založen transparentní účet. Začátkem dubna 2022 se na podporu realizace uskutečnil v Grandhotelu Pupp „ples pro sochu“. Na plese proběhla také aukce části darovaných děl z Karlovarského salonu 2020. Výnos z této akce byl téměř 2 miliony korun. Jezdecká socha Karla IV. byla oficiálně představena 7. května 2022. Socha bude pro členy Rotary klubů a dárců slavnostně odhalena v rámci oslav 30letého výročí znovuzaložení klubu dne 24. 9. 2022, kdy se na soše objeví tabulky se jmény významných dárců. S výškou téměř šesti metrů se socha stala dominantou Divadelního náměstí v Karlových Varech a zapadne do kompozice Divadelního korza, ve které se v blízké budoucnosti Divadelní náměstí promění. Výroba unikátní „Sochy pro třetí tisíciletí“ vznikala v dílnách trutnovské firmy Kasper Kovo. Na tomto místě je třeba poděkovat všem dárcům, kteří přispěli podle svých možností na transparentní účet Sbírky. Kromě toho je třeba poděkovat také všem, kteří svůj um, úsilí a píli věnovali realizaci tohoto projektu.

Realizací Jezdecké sochy Karla IV. umístěné na Divadelním náměstí se karlovarští rotariáni nesmazatelně zapsali do historie města a navěky změnili jeho tvář.