RC Přerov - setkání (11. 1. 2011, 19:00 - 20:30)

Pravidelné setkání

Program

Zápis č.24    11.1. 2011

 

Přítomni:      Cibulka,Karas,Jašek,Procházka,Šiška,  

Omluveni:    Salamánková,Dytrychová,Mačáková,Martinková,Čep, Rektor,Kolář,Tiefenbach

 

Program:

1. Projednán dopis guvernéra č,7

-  Junior  Ambasador  doporučuje se jednat s stř.škol. o účasti projedná

    B Mačáková

-  seminář RYLA 2011  taktéž zvážit vyslání zástupce  jako v minulých l   

   letech

-  pololetní hlášení  do RI   odesláno m.Cibulka

-  zaplacení  příspěvků do Distriktu   do konce měsíce února

 

2.Pozvání na  akce  ples  RC Prostějov 29.1,2011

 

3. Email – od  Isabaella  Goncalves Miranda – odpověď napsána a odeslána M. Cibulkou a A.Krasem  ve 20.30 hod.po skončení schůzky. 

 

3.Diskuze – večeře.

 

                       

 

                        Příští schůzka 18.1.2011 v 19.00 hod.na Parníku.