RC Praha City - setkání (30. 3. 2011, 18:00 - 23:30)

Mimořádné setkání

Přednáška

Benátský karneval pod záštitou Velvyslance Italské republiky v Praze