RC Praha City - setkání (8. 3. 2011, 19:00 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Příprava Benátského karnevalu

Program

Upřesnění práce se sponzory_možnost umístění loga na stránkách klubu.
Ceny do tomboly.
Definitivní návrh programu.
Lenka a Vlado budou osobně zvát další kluby.