RC Praha City - setkání (15. 3. 2011, 19:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Tomáš Strnad: Tomáš Strnad o nepokojích v arabském světě, včetně pohledu arabských médií.

Program

V první části jsme probrali aktuální stav příprava karnevalu. Šárka přinesla masky, které děti v domově Pepa namalovaly pro hosty. Dále drobnosti, které budou příspěvkem do tomboly a případně použity jako malé dárky. Např. jsou tam kroužky na ubrousky, drobné šperky apod.
Eva informovala o získání podpory firmy Max Mara a dalších italských firem.
Lenka informovala o reakci RC Praha na náš karneval, což nás příliš nepotěšilo. Zato odevzva v klubu Staré město je jako vždy velmi přátelská.

Po večeři Tomáš Strnad referoval velmi podrobně o kořenech problémů v zemích Středního východu a severní Afriky a současné výbušné situaci. Fundovaný výklad a hlubokou znalost problematiky doplnil i názory arabsky mluvících médií. V diskusi k problematice jsme slyšeli i prognózu možného vývoje situace.

V další části diskuse jsme se zeptali na názory na současný stav v jaderné elektrárně Fukušima od našich "jaderných" odborníků _ Petra Pajase a Martina Ruščáka.