RC Praha City - setkání (19. 4. 2011, 19:00 - 21:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Martin Timr, guvernér D2240: Návštěva guvernéra D2240

Program

Martin Timr představil sebe a svůj klub v Českých Budějovicích. Martin letos oslavil 10 let po svém prezidentství v klubu jako guvernér. Mluvil dále o cílech a úkolech Rotary a svých osobních poznatcích, zkušenostech a pramenech. Zdůraznil úkol budoudnosti,  tzv. pravidlo 5., prezidenta RI, získání mladých pro Rotary zejména úzkou spoluprací s Rotaracty. Představil také novinku - v D2240 vznikl první Interact klub nejmladšího potenciálu Rotary.
Dále se hovořilo o nových fellowships, které v distriktu vznikají, jako jsou cyklisté, golfisté a další. Nicméně základní myšlenky Rotary je nutné naplňovat v mezinárodních a komunitárních aktivitách. Zejména využívat poznatky a zkušenosti z mezinárodních setkání všeho druhu.

Prezident informoval guvernéra o stavu fúze RC City a Classic.
Proběhlo hlasování v obou klubech, postoj je pozitivní a proces bude zahájen. Zatím budou kluby spolupracovat a později, po vyřešení poměrně náročných formálních záležitostí, se kluby spojí.

Pozvaní hosté

Monika Wetzlerová, RC Plzeň
Eva Volšická, kandidátka členství