RC Praha City - setkání (3. 5. 2011, 19:00 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Martin Ruščák: Martin Ruščák_ Fukušima

Program

Martin, který je ředitelem Centra jaderného výzkumu v Řeži, vysvětlil poslední vývoj v jaderné elektrárně Fukušima a další otázky jaderné energie a také jaderné bezpečnosti.
1. téma - Co se ve Fukušimě stalo a jak dopadlo srovnání s katastrofou v Černobylu.
Elektrárna vydržela zemětřesení, ale ne vlnu Tsunami, která překročila výšku, se kterou se počítalo. Selhalo chlazení, ale únik byl lokální. Černobyl byl daleko větší problém, protože při výbuchu došlo k vytvoření komínu, který vyfoukl radioaktivní částice do výšky 10 km a tím se zamořil svět.

2. téma - Co bude dále?
Zpomalí se výstavba nových reaktorů, vzhledem k daleko nižší návratnosti investice (portože se rozšíří stress testy, které pak budou vyžadovat daleko náročnější míru ochrany)
Sníží se energetická bezpečnost zemí - zvýšení závislosti na plynu a ropě. Obnovitelné zdroje - solární a větrná energie - nejsou stabilní a nedokážou nahradit jádro.

Řešením není zavírání jaderných elektráren, ale testy jejich bezpečnosti, zejména těch, které byly projektovány v 60. letech a spuštěny v 70. letech. Budou se rozšiřovat nároky na stress testy, ve kterých se musí objevit rizika, se kterými se nepočítalo, a pravděpodobnost jejich výskytu se blíží k 0.

Pozvaní hosté

Eva Volšická, kandidátka členství