RC Liberec - Jablonec - setkání (3. 4. 2017, 18:00 - 20:00)

Pravidelné setkání

Přednáška

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.: Průmysl P4

Program

Agenda:

 • Setkání s Rotary přáteli z Německa - 25/4
 • Výlet na raftech s přáteli z Rotary klubu Trutnov - 10/4
 • Předání informací o průběhu distriktního grantu

 

Přednáška Průmysl P4

 • výrobní procesy jsou optimalizované v celém výrobním procesu
 • izolované výrobní jednotky jsou nahrazeny (začlneněny) plně automatizovanou výrobou
 • fyzické prototypy jsou nahrazeny virtuálními návrhy výrobků, výrobních procesů, výrobních prostředí
 • maximální flexibilita výrobních procesů, umožňujících vyrábět efektivněji i malé dávky
 • vysoké autonomní rozhodnutí o výrobě a výrobních dávkách (roboti, rozvrhování výroby)
 • výrobní zařízení se samo optimalizuje a konfiguruje v závislosti na výrobních dávkách
 • automatická logistika

Z toho plyne nový způsob komunikace mezi zákazníky a dodavateli. Nové obchodní vztahy. Možnost produkce menších dávek výroby na míru (mobilita). Nový obchodní a marketingový model - méně investic, pronájem nových kapacit, více poptávky ve službách.Sdílené služby všeho druhu! např. auta využíváme na 9 %, tedy je jednoznačný sklon ke sdílení vozidel.

Průmyslová integrace

 • Vertikální integrace výrobních systémů - řídící struktura je provázaná informačními systémy
 • Horizontální integrace - napříč dodavatelským řetězcem od dodavatelů přes výrobce po distribuci a servis
 • integrace inženýrských procesů - integrace všech procesů v rámci životního cyklu produktu 

Průmysl 4.0 - revoluce, nebo evoluce?

Rozvoj kybernetiky (IT, roboti, senzory, internet) zaznamenal velké pokroky a umožňuje:

 • realizovat velmi složité algoritmy řízení a komunikace, realizovat složité systémy výroby a řízení výroby 
 • realizovat nové výrobní technologie, hlavně aditivní technologie
 • nové technologie umožní pracovat s novými netradičními (nekovovými) materiály
 • technici se v reálném světě naučili a učí pracovat s virtuálními systémy (řízení a komunikace)

To vše včetně dalších věcí je evoluce, která se přemění v revoluci Průmysl 4. 

Úrovně P4

1) Je zaveden IS pro řízení výroby

    Začátek produkce v datech

    Částečné zapojení informačního toku v dodavatelskoodběratelských vztazích 

2) Firma je software řízení

    Dílčí automatizace, digitální strategie

    Informační toky v dodavatelskoodběratelských vztazích 

3) Firma má definovanou digitální strategii

    Má projekt integrované datové architektury

    Integrovaná automatizace řízená v reálném čase

4) Distribuovaná personalizovaná digitální strategie

    Datová architektura je integrovaná v celém produkčním řetězci

    Komunikae se zákazníkem, subdodavateli

    Predikce závad

5) Integrace off-line a on-line s celým okolním světem

    Virtuální produkty komunikují se zákazníky v celém životním cyklu

    Plná automatizace 3D výroby umožňují plně kyberneticky realizovat fyzické výrobky

    Zapojena do produkčního (doménového) prostoru

Do budoucna - vysoký apel na míru vzdělanosti!!

 

Pozvaní hosté

Dudová, Láníček, Krista, Filipe, Čáslavský