RC Pardubice - setkání (20. 6. 2011, 19:00 - 23:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Rotary Club Pardubice z.s. | Evropský spolkový dům
Pernštýnské náměstí 55, Pardubice, 530 02

Přednáška

Pravidelná schůzka, tentokrát s partnerkami, spojená s předáváním funkcí, konaná na zámečku v Čivicích.