RC Praha City - setkání (6. 9. 2011, 19:00 - 20:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Dana Patočková: Dana Patočková - profese mediátora konfliktů

Program

With love to women - výstava fotografií zprostředkovaní Dr. Jurijem Titovtzem z Kijeva. Ilja informoval o stávající situaci. Výstava bude v centru U Hájků v dolní části pasáže. Ilja a Sváťa se pokusí projednat možnosti rozšíření výstavních prostor. Zahajovat se bude 25.10. Prosíme všechny členy, aby zaslali e-mailové adresy minimálně 5 přátel, které bychom mohli na zahájení pozvat. Bude se rozesílat elektronická pozvánka.
Zaslat na adresu jana.prikrylova@rotary2240.org
Zaujala nás úspěšná aukce obrázků dětí, kterou pořádal RC Praha. Ivan byl pověřen navázáním kontaktu a zjištěním možností na eventuální spolupráci. Bylo by hezké, kdyby se krásné fotografie mohly také nabídnout veřejnosti.

22.10. se bude pravděpodobně konat módní přehlídka vozíčkářů. Bude upřesněno příště. Počítáme s naší asistencí.

Noční návštěva ZOO Praha se blíží - již 17.9. Prosím, aby všichni zájemci dali vědět Lence nebo Janě, je to nutné kvůli velikosti skupiny. Zatím přihlášeni:
Hlaváčovi 4
Milcovi 2
Chocholoušovi 3
Deverová 1
Přikrylovi 2

V další části schůzky naše adeptka členství Dana Patočková přestavila sebe a svou neobvyklou profesi mediátora konfliktů. Dozvěděli jsme se mnoho a všechno bylo pro většinu z nás nové. Kdo nebyl, může litovat :-(