RAC Hradec Králové - setkání (8. 3. 2020, 17:00)

Náhradní setkání

Mimořádná adresa konání

Online

Program

 • Novinky od poslední schůze
 • Informace ohledně beerpongu
 • Trička
 • Členové

Zápis

Z Á P I S   A   U S N E S E N Í

z jednání členské schůze spolku Rotaract Club Hradec Králové z.s.

se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předmětí, 500 02 Hradec Králové

IČ : 037 57 412

 

Zasedání svolal předseda spolku písemnou pozvánkou zaslanou všem členům 30 dnů před jejím konáním.

Místo a datum konaní členské schůze :

Členská schůze se konala  8.3.2020 od 17:00 hod. online via skupinu v aplikaci messenger.

 

Program členské schůze :

 • Novinky od poslední schůze
 • Informace ohledně beerpongu
 • Trička
 • Členové

Meeting zahájil Lukáš. Seznámil členy s tím, jak se mají věci kolem beerpongu. Poté vznesl dotaz, jestli chceme tuto akci stále pořádat, i přes hrozící epidemii koronavirem. Všichni přítomní se shodli, že akci prozatím rušit nebudeme, pokud se situace zásadně nezmění. V tom případě bychom akci zrušili a stanovili náhradní termín pořádání. Po odsouhlasení přednesl další podrobnosti týkající se turnaje. Ty shrne a následně pošle do skupinového chatu. Zároveň rozdal přítomným role. Dále se Andrea dotázala, v kolik máme být na místě. Měli bychom tam být zhruba půl hodiny před začátkem. Poté Andrea položila Lukášovi otázku ohledně triček. Ta by měla stát 250 kč. A zatím se čeká, až odpoví slečna, co je zařizuje. Posledním tématem byla otázka neaktivních lidí ve skupině. Urban Novotný přijde na beerpong. O Timoteu Pospíšilovi nikdo nic neví. Tomáši Pozděnovi napíše Andrea. Úplně na závěr nás Lukáš informoval, že počítá s dubnovou akcí děti v akci, na které bude reprezentovat, jelikož Andrea nemůže jít.

 

u s n e s e n í :

 1. Členská schůze rozhodla
 2. Beerpong se prozatím rušit nebude, pokud nenastane nějaká krizová situace
 3. Kontakt slečny přes trička
 4. Otázka neaktivních členů zůstává

 

Po vyčerpání všech bodů programu předsedající členské schůzi všem členům poděkoval za jejich účast a aktivní přístup k řešení jednotlivých bodů a jednání členské schůze v 17:30 hod. ukončila.

přílohy:           listina přítomných

 

Zápis byl vyhotoven dne 8. 3. 2020

 

                                                                                přesedající členské schůzi:                                                                                            

                                                                                ……………………………………………… 

                                                                                 Bc. Andrea Novotná                       

 

 

Listina přítomných členů

na členské schůzi spolku  Rotaract Club Hradec Králové z.s., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ : 037 57 412 konané dne 8. 3. 2020 online.:

Bc. Andrea Novotná                       

Lukáš Madurkay

Kryšpín Kučera

Anna Minaříková

Markéta Šimková