RAC Hradec Králové - setkání (29. 5. 2020, 18:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Náplavka café a music bar
Nám. 5. května 835, Hradec Králové, 500 02

Program

Probírané body:

 1. zhodnocení aktivit během pandemie
 2. zprávy z ústředí
 3. spuštění Mentoring programu
 4. konference RAC klubů na podzim 2020, která se uskuteční v HK
 5. letní teambuilding
 6. návštěva z pražského klubu-návrhy termínů a program
 7. plánované akce v létě a druhé polovině roku(Dobřenice, punč, ples 2021, popř. jiné- Beerpong) aneb, než se nadějeme, budou tady zas vánoce

Zápis

Z Á P I S   A   U S N E S E N Í

z jednání členské schůze spolku Rotaract Club Hradec Králové z.s.

se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předmětí, 500 02 Hradec Králové

IČ : 037 57 412

 

Zasedání svolal předseda spolku písemnou pozvánkou zaslanou všem členům 30 dnů před jejím konáním.

Místo a datum konaní členské schůze :

Členská schůze se konala  29.5.2020 od 18:15 hod. V restauraci Atlanta. 

 

Program členské schůze :

 • zhodnocení aktivit během pandemie
 • zprávy z ústředí
 • spuštění Mentoring programu
 • konference RAC klubů na podzim 2020, která se uskuteční v HK
 • letní teambuilding
 • návštěva z pražského klubu-návrhy termínů a program
 • plánované akce v létě a druhé polovině roku(Dobřenice, punč, ples 2021, popř. jiné- Beerpong) aneb, než se nadějeme, budou tady zas vánoce

Postupně byly probrány všechny body programu.

 

u s n e s e n í :

 1. Akce zrušené pandemii se přesouvají na neurčito, v případě beerpongu se od akce upouští
 2. Byly vybrány termíny pro návštěvu z Prahy
 3. Bylo odsouhlaseno pořádání distriktní konference
 4. Bylo odsouhlaseno pořádání vánočního punče a plesu

 

Po vyčerpání všech bodů programu předsedající členské schůzi všem členům poděkoval za jejich účast a aktivní přístup k řešení jednotlivých bodů a jednání členské schůze v 19:15 hod. ukončila.

přílohy:           listina přítomných

 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 5. 2020

 

                                                                                přesedající členské schůzi:                                                                                            

                                                                                ……………………………………………… 

                                                                                 Bc. Andrea Novotná                       

 

 

Listina přítomných členů

na členské schůzi spolku  Rotaract Club Hradec Králové z.s., se sídlem Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ : 037 57 412 konané dne 29. 5. 2020 online.:

Bc. Andrea Novotná                       

Lukáš Madurkay

Kryšpín Kučera

Markéta Šimková

Tojal de Almeida, Alexia Klie