RC Prostějov - předání funkcí, rozloučení s výměnnou studentkou (29. 6. 2020, 19.30)

Program

Milí přátelé,
naposledy v rotariánském roce 2019-20 Vás společně s mým sekretářem Pepou zveme na klubovou schůzku. 
V tradiční čas v 19:30h a na tradičním místě, podle počasí venku nebo uvnitř ND.
 
Netradiční bude náplň schůzky:
 
1/ Rozloučíme se na ní s naší americkou výměnnou studentkou Aidan Pugh, která další týden odletí do své domoviny. U příležitosti této slavnosti jsme k účasti přizvali i host rodiny, ve kterých Aidan  svůj rok v Prostějově prožila, a kterým chceme také poděkovat za jejich významnou pomoc v programu dlouhodobých výměn mládeže. Aidan, ve spolupráci  s kuchyní ND připraví stylové pohoštění.
 
2/ Tradičně, k příležitosti rozlučky s výměnnými studenty, i když letos trochu dříve, připojíme narozeninový přípitek našim červencovým oslavencům Zdeňkovi a Zdeňkovi, jménem  kterých vás tímto srdečně zvu!
 
3/ Předáme vládu nad klubem pro příští rotariánský rok 2020-21 naší nastupující prezidentce Emilce a jejímu sekretáři Petrovi.