RC Praha City - Den Rotary nadohled (25. 5. 2021, 19:45)

Mimořádná adresa konání

on-line via ZOOM

Program

Postřehy z Distriktní konference

Delegát klubu na DK 2021 (on-line) Petrus a snad doplněný Petrem Pajasem, kteří bojovali a protrpěli 11 hodin mírně řečeno na "podivné DK", sdělí postřehy z jednání.

Pokud to půjde, možná se na chvilku připojí Ben Cristobao s dojmy ze soutěže Eurovize.

Další čas věnujeme přípravě na blížící se Den Rotary v neděli 6.6. Vlastně už začne v sobotu 5.6. slavnostním odhalením Hmatového (haptického) modelu Pražského radu na Slovanském ostrově v 11 hod. a poté ca. po 12 hodině v Lobkovickém paláci na Hradčanech.
Rezervujte si tyto dny! Účast téměř povinná!