RC Prostějov - setkání (14. 6. 2021)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Rotary Prostějov
Restaurace Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, 796 01

Program

Vážení přátelé rotariání,

 

 

po týdnu jsme se opět sešli v příjemném červnovém podvečeru na zahradě ND, stále ještě v poněkud komornější sestavě, možná ještě ovlivněnéné doznívající covidovou pandemií, možná již začínající dovolenkovou sezonou a projednali  několik bodů

 

- po zahájení schůzky a přivítání přítomných členů prezidentkou Emilkou nás tato  seznámila se skutečností, že ani po uplynulém dalším týdnu jsme se nedověděli vůbec nic nového týkající se proběhlé distriktiní konference

 

- poté nás Emilka informovala o možnosti provést si na sobě testy osobnosti, které nám došly z centra a které nám paní prezidentka rozeslala. Všem nám doporučila, abychom si tyto testy provedli.

 

- posledním bodem dnešního jednání byly další informace týkající se plánovaného cyklovýletu 26.6. Všem členům byl dnes zaslán plánek cyklotrasy na e-mail a každý si tak může podrobně prohlédnout trasu, její profil , převýšení a případně si tuto trasu vytisknout. 

 

Zatím se přihlásilo celkem 15 osob, vč. rodinných příslušníků a přátel, poměrně značná část členů našeho RC bude však  již v době konání cyklovýletu  na  dovolené či mají již naplánované jiné aktivity a poměrně dosti členů vůbec nereagovalo na výzvu prezidentky k potvrzení své /ne/účasti. Tyto členy pak prezidentka Emilka ještě jednotlivě osobně obvolá aby se vyjádřili ke své účasti a po uzavření celkového počtu nahlásí tento  vedoucímu kempu Žralok.

 

Poté již proběhla volná zábava a krátce po zavírací době zahrádky ND jsme se rozešli s tím, že za týden 21.6. opět v 19 hodin se sejdeme na stejném místě.

 

Emilka + Petr