RC Praha City - setkání (4. 10. 2011, 18:30 - 21:30)

Pravidelné setkání

Přednáška

Guvernér Tomáš Lang: Návštěva guvernéra Tomáše Langa a jeho asistenta Jana Holého

Program

Představili se všichni zúčastnění členové a hosté. Dále se představil Tomáš Lang. Pohovořil o svém vzdělání a praxi v občanském životě a také o své rodině.
Dále seznámil členy se stavem distriktu a hlavními úkoly, které před námi stojí, abych se dostali jako distrikt na světový průměr členstva. V distriktu by mělo být cca 2700 členů, zatím je 1400. Zatím máme převážně kluby o 20-25 členech, které se nezvětšují a hrozí, že se uzavřou a vyčerpají, protože nebudou mít další podněty zvenčí.
Základním úkolem je snížit průměrný věk, aby se předcházelo stárnutí. Každý člen by měl přivést jednoho nového do klubu. Dají se na to využít různé postupy.

Řešení slučování s RC Praha Classic. Guvernér projednal, že ideálním řešením by byl transfer zájemců z řad Classic do RCP City. Číslo klubu, které má Classic by převzal nový klub v zakládání. Tak by se neztratil Charter. Další jednání by se mělo udát mezi presidenty, asistenta guvernéra a zástupců nového klubu - Golden Prague.

Program k odhalení sochy W. Wilsona se koná 5.10. - zúčastní se Vladimír Petránek, předá pozdravy bývalému velvyslanci Cabanisovi.

Ke kauze v LN je třeba přiznat, že Rotary dostatečně nevyužívá možností osvěty, alespoň šíření Good News.

Golfový turnaj našich klubů se bude konat 5.10.2012

Pozvaní hosté

Tomáš Lang
Jan Holý