RC Piešťany - setkání (22. 3. 2022, 18.30)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Klubovňa La Musica
Teplická 37, Piešťany, 921 01

Zápis

- PETS Olomouc 8.-10. apríl účasť R. Bečicva + jeden

- Distriktná konferencia Zlín 20.- 22. mája odporúčanie k účasti  pre nových členov , prípaden aj s manželkmi, pre  ktoré sa pripravuje sprievodný porgram

-  z kandidátov za členov klubu v apríli budú  príjmaní priatelia Benko Martin, Húska Dušan a Lukáš Zuber

-  majáelj v Kursalone 14,5, - ddoposiaľ je prihlásených 45 záujemcov , vstupné 100 €

- členské príspevku do klubu prosím uhradiť vo výške =180 € na účet klubu  SK12 1111 0000 0015 7085 5048

- klub odsúhlasil  úhradu 120 € za právnické služby pri zmene štatutára klubu.AKo štatutári boli vymazaný páni Kusenda a Urban , novým štatautárom klubu je Robert Bečica

-   Ambra Karol a Kusenda Ladislav oznámili úmysel ukončiť členstvo v klube k 30.júnu t.r. Obaja boli prezidentom požiadaný , aby v klubu ešte jeden rok zotrvali