RC Nitra Harmony - setkání (11. 4. 2022, 16,00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

otvorenie

informacie pets

rozne

zaver

Zápis

stretnutie otvoril prezident klubu Martin Babin a informoval o programe klubu

informacie zo stretnutia v Olomouci