RC Nitra Harmony - zápisnica 1 (2. 8. 2021, 16,00)

Mimořádná adresa konání

biskupsky hostinec

Program

otvorenie

rozne

záver

Zápis

K bodu 1:

 

Prezident klubu Martin Babín otvoril prvé stretnutie v tomto rotariánskom roku a všetkých srdečne privítal.

 

 

K bodu 2:

  • Asistent guvernéra L.Nagy vyzval na stanovenie termínu na návštevu guvernéra v našom klube- členovia sa dohodli na termíne 11.11.2021. Termín bude potvrdený po konzultácii s večerným klubom .
  • Výzva J. Tomku na doplnenie a upravenie členských zoznamov klubu, každý člen si môže upraviť údaje samostatne a to tak, že sa prihlási do členskej sekcie na stránke : www: rotary2240.org. Ak si niekto nepamätá heslo, bude mu zaslané na jeho email.
  • Po prediskutovaní otázky čestného členstva v našom klube, sa všetci jednohlasne zhodli na ponechaní čestného členstva iba jednej osobe a to J. Tarábkovi.
  • D. Čellár vyzval na zamyslenie sa o možnom projekte pre náš klub.
  • 4.9.2021 sa uskutoční akcia: Splav Malého Dunaja, organizovaný RC Dunajská Streda

 

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia , zážitky z leta.