RC Nitra Harmony - zápisnica 16 (10. 1. 2022, 16:00)

Setkání online

podrobnější informace neuvedeny

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

  1. Babín privítal všetkých prítomných , ale aj online pripojených členov, a zaželal všetkým pekný a úspešný rok 2022 plný zdravia, šťastia a pohody

 

 

K bodu 2:

 

  • Klub dostal 7 kusov bedekrov, M.Paštiaková preverí fakturovanú cenu, a podľa toho, kto si bedeker objednal si ho môže vyzdvihnúť u sekretára klubu.
  • Podzimek, šéfredaktor distriktného časopisu, poslal vyhodnotenie ankety, kde odpovedalo asi 15 percent všetkých členov. Výsledkom bolo, že časopis by mal prejsť celkovou obmenou, ako bolo navrhované už v minulosti- pripomenul K.Šiška a M.Fančovič
  • Nakoľko je povolené stretávanie sa v reštauráciách, M.Hanzlík preverí možnosť stretnutia sa prezenčne, budúci týždeň 17.1.2022
  • MDK, hlasovací lístok-členovia prebrali možnosti hlasovania – výsledky budú prílohou zapisnice

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia.

 

 

 Zapísala : Bernáthová