RC Nitra Harmony - zápisnica 17 (17. 1. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

  1. Babín privítal všetkých prítomných , ale aj online pripojených členov.

 

K bodu 2:

 

  • Babín informoval, že stretnutia v Red Oaku budú možné , pravdepodobne, až od februára- upresní sa .
  • Prijímanie nových členov, je potrebné osloviť vo svojom okolí kandidátov na nových členov, rôznych profesií – napr. Architekt, stavbár, lekár.
  • Hlasovací lístok na MDK , bol odoslaný

 

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia na tému spolupráce členov pri investíciách do budúcnosti

 

 

 Zapísala : Bernáthová