RC Nitra Harmony - zápisnica 19 (31. 1. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

 1. Otvorenie
 2. Rôzne
 3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

 1. Babín privítal všetkých prítomných , ale aj online pripojených členov.

 

K bodu 2:

 

 • Babín oznámil členom, že ešte najbližšie 2 týždne sa budeme stretávať takto , aby sme sa vyvarovali prípadného sa nakazenia
 • Čellár pripomenul členom klubu možnosť zaslania 2 percent dane nášmu združeniu.
 • Dnes 31.1.2021 by mali byť zaslané výsledky online hlasovania
 • Detway zašle všetky materiály na prípadný spoločný projekt
 • RC Nitra a aj Lions Nitra chcú spolupracovať na projekte „ Dudince lekárom“
 • Káčer navrhol spoločné výjazdové stretnutie do Slovenského rozhlasu, M.Poništ, prezident RC Nitra, súhlasí, aby to bolo spoločné stretnutie aj so spoločnou večerou.
 • Bernáthová sa zúčastnila online diskusie s Irenou Brichta o členskej základni, výsledkom ktorej je výzva na oslovovanie nových potencionálnych záujemcov, formou prednášok
 • Káčer nás oboznámil s prácou v Slovenskej televízii a s najnovšími technológiami, ktoré sú v TV využívané
 • Fančovič porozprával, o jeho novom kontakte s covidom a o lekárskom prístupe v Rakúsku, a skonštatovali sme, že J. Schlarmannová je viac nápomocná ako lekár

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia

 

 

 Zapísala : Bernáthová