RC Nitra Harmony - zápisnica 20 (7. 2. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

 

Zápis

K bodu 1:

   

    Schôdzka prebiehala online.

 

K bodu 2:

 

  • Čellár informoval o možnosti podávať projekty online spôsobom
  • Do dnešného dňa diskutujeme o 2 projektoch: pomoc Onkológii- Mudr Detvay, dodá potrebné informácie a druhým projektom je pobyt zdravotného personálu v Dudinciach, na ktorom by sme spolupracovali aj s RC Nitra a Lions club – obaja súhlasia
  • Čellár pripomenul členom klubu možnosť zaslania 2 percent dane nášmu združeniu.
  • Bernáthová znovu informovala J.Bileka, zodpovedného za letne kempy , aby zmenil adresu zasielania ponúk
  • Možnosť D. Káčera, návšteva RTVS, by sme využili v druhej polovici marca
  • Členovia uvítali možnosť spoločnej ochutnávky vína , ak by to bolo možné,

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia

 

 

 Zapísala : Bernáthová