RC Nitra Harmony - zápisnica 21 (28. 2. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

    Schôdzka prebiehala prezenčne

 

K bodu 2:

 

  • Babín informoval o mimoriadnych guvernérskych listoch, ktoré prišli za posledný víkend
  • Bernáthová informovala o zriadených komisiách na pomoc a o informáciach, ktoré poskytol Fero Siska, ktorý je vyslancom za distrikt pre Ukrajinu a info, ktoré poskytol Martin Klus, štátny tajomník
  • Bernáthová informovala, že sa vedú rokovania ohľadne možnosti oddeliť výmenu mládeže a možnosti vytvorenia dvoch podvýborov pre výmenu
  • Všetci členovia sa zhodli, že pomoc pre Ukrajinu by sme mali riešiť koordinovane a spoločne s rotary „manuálom“

 

K bodu 3:

 

Voľná diskusia

 

 

 Zapísala : Bernáthová