RC Nitra Harmony - zápisnica 22 (21. 3. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

    Schôdzka prebiehala prezenčne

 

K bodu 2:

 

  • Babín informoval o povinnosti budúceho prezidenta a sekretára zúčastniť sa na PETs, ktorý sa bude konať 8-10.4.2022 v Olomouci
  • Bernáthová oznámila , že M. Paštiaková už zaregistrovala náš klub na Pets
  • Čellar informoval, že po výzve H.Gamrot na vyjadrenia sa k možnosti presunúť prostriedky z grantu na účet pomoci Ukrajne, sa vačšina klubov vyslovila za túto možnosť. ( odporúčanie zástupcu nášho klubu: Vzhľadom k situácii, ja som za to aby sa náš klub vzdal možného nároku na príspevok z nadačného fondu pre nastávajúci rok. Celú sumu navrhujem venovať pomoci Ukrajine.

Dušan Čellár)

  • Bernáthová informovala o stretnutí s riaditeľom nemocnice, výsledkom ktorého bolo odloženie spolupráce na neurčito
  • Prostredníctvom nášho klubu sa podarilo zabezpečiť 30 paliet piškót(396 eur) a 3 palety proteínových tyčiniek(1740 eur). Dohodli sme sa , že piškóty zaplatíme z nášho klubu suma bola približne 11 eur bez dph , nakoniec sme preplatili dopravu za odvoz piškóta nie samotné piškóty a na náš účet by mali prísť aj na túto pomoc peniaze od sponzorov – jedná sa o čiastku približne 380 eur .
  • Diskusia na tému UKRAJINA

 

K bodu 3:

 

Ďalšie stretnutie bude 28.3.2022 o 16,00 v REd Oaku

 

 

 Zapísala : Bernáthová