RC Nitra Harmony - zápisnica 23 (28. 3. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

    Schôdzka prebiehala prezenčne

 

K bodu 2:

 

  • Babín informoval o programe Pets , ktorý sa bude konať 8-10.4.2022 v Olomouci
  • Paštiaková uhradí registračný poplatok
  • Diskusia na možnosť zorganizovať juniáles, prípadne spoločný výlet do Talianska či Španielska

K bodu 3:

 

Ďalšie stretnutie bude 04.04.2022 o 16,00 v REd Oaku

 

 

 Zapísala : Bernáthová