RC Nitra Harmony - zápisnica 24 (4. 4. 2022, 16:00)

Adresa konání

Red Oak Golf Club
Korytovská 3, Lužianky, 951 41

Program

  1. Otvorenie
  2. Rôzne
  3. Záver

Zápis

K bodu 1:

   

    Schôdzka prebiehala prezenčne

 

K bodu 2:

 

  • Bernáthová informovala o návrhu rozpočtu, ktorý bude predstavený na Pets , ktorý sa bude konať  8-10.4.2022 v Olomouci
  • Čellár prezrie návrh rozpočtu
  • Diskusia o možnom spoločnom výlete
  • Paštiaková pripomenula splatnosť členských príspevkov
  • Bernáthová informovala o možných scénaroch výmeny mládeže
  • Informácie o pomoci Ukrajine

 

K bodu 3:

 

Ďalšie stretnutie bude 11.04.2022 o 16,00 v REd Oaku

 

 

 Zapísala : Bernáthová