RC Piešťany - setkání (31. 5. 2022)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Klubovňa La Musica
Teplická 37, Piešťany, 921 01

Zápis

prezident klubu informoval o priebehu  podujatia Majáles 2022

príprava MDD 2022 -zabezpečia priatelia Ivan Samko, Peter Košťál a Michal Verchola

Prednášku  predniesol  JUDr. Dávid Lenčéš - riaditeľ úradu regulácie hazardných hier v SR - Aká je súčasnosť a vizia do budúcna

Distriktná konferencia Zlín 20.-.22.5202 účasť Bečica Robert