RC Praha City - Volební shromáždění (15. 11. 2022, 19:00)

Adresa konání

JK Gastro House
Na Můstku 3, Praha 1, Staré město, 110 00

Program

Volba představenstva klubu na další období

Svoláno na schůzce 1.11. 2022
Petr Váňa, prezident RCPC

Návrh kandidátů představenstva RCPC na rok 2023/24 a prezidenta pro 2024/25

Budoucí prezident (pro 2024/25) Dana Potočková
Sekretář – Greta Blumajerová
Pokladník – Jana Přikrylová
Členy představenstva budou dále Prezidentka RCPC  – Olga Rühle (zvolená již v roce 2021), a současný prezident Petr Váňa jako vice-prezident.

 

Další program schůzky:

Příprava charitativní Vánoční Rotary dražby 6.12. 2022 v Lichtenštejnském paláci (HAMU).