RC Praha Staré Město - Shromáždění klubu (13. 12. 2022, 19:00)

Program

Klubové shromáždění

Zápis

Hned na začátek bylo ukončeno členství v našem klubu Gustavu Frištejnskému (neplacení klubových příspěvku a nulová neomluvená docházka)

Připomenutí nahlašování přednášek na nový kalendářní rok.

Zhodnocení vánoční aukce.

Andreas Weiser nám předložil a přečetl zprávu o jeho prezidentském roku, Zdenek Kmoníček nás informoval o stavu našich financí. 

Jako prezident nomini byl jednomyslně odsouhlasen Rudolf Školník. Gratulujeme.

Poté již následovala volná diskuze.