RC Praha Staré Město - setkání (17. 1. 2023, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Grand Majestic Hotel
Truhlářská 16, Praha 1, 110 00

Přednáška

Eva Papouskova: Praktické oceňování a poznávání přírodních i kultivovaných perel

Zápis

Na začátku zazněly informace guvernéra George o projektu a s ním spojenou návštěvy vlaku "Revolution Train Global Grant Summary". Tento vlak se nachází na nádraží v dejvicích a my bychom ho navštívili v rámci naší pravidelné schůzky 7.2.

Poté již následovala zajímavá přednáška o perlách, kterou nám přednesla Eva Papoušková. Na konci schůzky následovala ještě debata o perlách a volná diskuze.

připomínám nahlašování dalších přednášek.