RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Exkurze - Intermodální dopravní terminál v Mošnově (24. 4. 2023, 17:00 hodin)

Mimořádná adresa konání

Mošnov, Terminál - bude upřesněno

Přednáška

Ing. Miroslav Bradna, koordinátor přípravy a realizace projektu Terminálu: Intermodální dopravní terminál v Mošnově, exkurze

Program

V srpnu loňského roku byl  zahájen provoz moderního Intermodálního dopravního terminálu v Mošnově. Terminál kombinované dopravy zajistí přesun ekologicky náročné silniční nákladní dopravy na železniční, čímž přispěje k udržitelnému rozvoji celého regionu. Spojení logistické, skladovací a výrobní kapacity v Průmyslové zóně Mošnov umožní další rozvoj podnikatelských aktivit a poskytne pracovní příležitosti v Moravskoslezském kraji. Díky své strategické poloze v blízkosti českých, slovenských a polských hranic terminál významně přispěje také k rozvoji sousedících krajů a zemí a propojí je se všemi evropskými přístavy. Rozvoj carga rovněž podpoří rozvoj aktivit Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Koordinátorem přípravy a realizace projektu Terminál Kombinované dopravy Ostrava – Mošnov byl čestný člen našeho Rotary klubu Miroslav Bradna, který nás seznámí s parametry a špičkovou technologií tohoto nejmodernějšího terminálu v České republice. Mirek Bradna zde mohl uplatnit své mnohaleté zkušenosti a rozsáhlé znalosti v oblastech logistiky, dopravy a investování. 

Zápis

Obrovský areál Intermodálního dopravního terminálu Mošnov (81 ha) je určen především rpo kamiónovou dopravu. Terminál zajišťuje přeložení zboží uloženého v kontejnerech a návěsech kamiónů na železniční vagóny, kterými je pak zboží odváženo po železnici do míst určení. Přispívá tak ke snižování množství kamiónů na silnicích a tím ke snižování negativních dopadů na živoptní prostředí (především hlukové zátěže a znečišťování ovzduší).

Po příjezdu na parkoviště Terminálu jsme se přesunuki do areálu společnosti, v níž nás přivítal Ing. Miroslav Bradna, koordinátor přípravy a realizace projektu Terminálu. Po občerstvení v kancelářských prostorách firmy jsme byli informování pomocí prezentace a zástupců společnosti o celém projektu. Vlastníkem je spollečnost IF Invest EAST, a.s., člen skupiny Innofreight. Innofreight je původně rodinná rakouská společnost, která začínala u dřevní štěpky. V současnosti se zaměřuje na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici prostřednictvím inovativních, modulárních logistických řešení. Společnost byla založena v roce 2002 a v současné době jsou její výrobky na kolejích v 17 evropských zemích. Vývoj lehkých vagónů, kontejnerů pro všechny druhy zboží a různých vykládacích systémů činí ze společnosti Innofreight jednoho z předních poskytovatelů logistických služeb pro železniční dopravu v Evropě.

Pto zjednodušení přepravy zboží z kamiónů na místa určení je připravována přímá kolej z Mošnova (mimo Studénku) směr Přerov. Pro zjednodušení kamiónové přepravy se připravuje projekt dálničního přivaděče přímo do terminálu. Firma má 5-ti hektarovou kontejnerovou manipulační plochu, kde se denně přeloží 8 nákladních vlaků. Personál firmy tvoří 17 zaměstnanců. 

Cílem celého projektu je tedy převést kamiónovou dopravu na železnici, která bude přepravovat zboží mezi terminály a z nich na krátké vzdálenosti pak kamióny.

Po prezentaci jsme se vypravili v připravených autech na prohlídku celého areálu společnosti. Další informace o způsobu železniční přepravy jsme obdrželi zejména od pracovníků, kteří přímo zajišťují železniční dopravu v areálu s návazností na příjezd ze železniční sítě.