RC Praha City - Je vývoj ekonomiky v ČR jako ve světě? (7. 3. 2023, 19:00)

Adresa konání

JK Gastro House
Na Můstku 3, Praha 1, Staré město, 110 00

Přednáška

Ekonomka doc. Ing. Ilona Švihlíková: Vývoj ve světové ekonomice a v ČR

Program

Je vývoj ekonomiky v ČR jako ve světě?

Známá ekonomka doc. Švihlíková pohovoří na téma:"Současný vývoj ve světové ekonomice a jak do toho zapadá, resp. spíše nezapadá vývoj v ČR".

Z technických důvodů je schůzka večer, v obvyklou dobu od 19. hodin.

Info např. zde: Ilona Švihlíková – Wikipedie (wikipedia.org 

Alena Wagnerová srovnávala[11] v „nové generaci českých intelektuálů“ dva z nich – Tomáše Sedláčka, jemuž atestovala „mediální zručnost“, a Ilonu Švihlíkovou. O které napsala, že „větší pozornosti se ale dostává jeho kolegyni Iloně Švihlíkové, a to pro její podstatnou, sociálně-politicky angažovanou kritiku neoliberální ekonomie, povyšující trh nade vše, a pro její angažmá v hledání alternativ.“ K publikaci Švihlíkové Přelom Wagnerová poznamenala,[11] že se v ní věnuje: „rozporům ekonomismu, hrozícím že povedou ke kolapsu, neboť politické elity nejsou schopny odvodit z krize konsekvence a vést společnost k novým řešením. Tím se autorka zařazuje k řadě významných, varovných hlasů, jako např. Jean Ziegler nebo nositel Nobelovy ceny Joseph E. Stieglitz a Paul Krugman.“ Wagnerová dále uvedla, že: „Kritický až odmítavý postoj k radikální víře v trh je charakteristický pro mladší generaci českých intelektuálů narozených mezi polovinou sedmdesátých a polovinou osmdesátých let.“