RC Poprad - setkání (13. 2. 2023, 17,00)

Pravidelné setkání

Mimořádná adresa konání

Aquacity

Program

Prejednanie a oboznámenie nových potencionálnych členov

Michal Major
Patrik Rauschgold
Peter Lukáč

s činnosťou, históriou a aj ďalším rozvojom RC Poprad

Pozvaní hosté

Michal Major
Patrik Rauschgold
Peter Lukáč