RC Praha Staré Město - setkání (9. 5. 2023, 19:00)

Pravidelné setkání

Adresa konání

Grand Majestic Hotel
Truhlářská 16, Praha 1, 110 00

Zápis

Tentokráte byla schůzka pracovní - projednávaly se tyto body:

Distriktní konference v Broumově

Guvernérský a prezidentský řetěz na poslední červnové schůzce, kde oslavíme zároveň i výročí Charity.

nové klubové roll-upy

různé