RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Strategie rozvoje Kopřivnice (29. 5. 2023, 18 hodin)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Ing. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města, město Kopřivnice: Strategie rozvoje města Kopřivnice - Plánovat rozvoj města na dalších 15 let v turbulentním období roku 2022, kdy nebylo jisté, co bude za 14 dní, nebylo jednoduché. Do projekce budoucnosti tentokrát vstoupilo více neznámých, než je běžné. Přesto město ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru připravilo plán, o který se bude moci v následujících letech opřít.

Program

Další setkání členů Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, které se tradičně koná na Vanaivanu, bude mít opět snahu rozšířit naše informace z oblasti strategického plánování. Zvlášť cenné pro nás na této strategii je aktivní účast některých členů našeho klubu na její přípravě.

Po přivítání členů klubu, pozitivních zážitcích z uplynulého týdne a večeři, si poslechneme přednášku Jiřího Štěpána. Mgr. Jiří Štěpán je absolventem přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, obor sociální geografie. Působil mimo jiné na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, v krajské Agentuře pro regionální rozvoj a nyní je vedoucím odboru rozvoje města na radnici v Kopřivnici. Během své praxe se zabýval rozvojem venkova, přípravou dotačních programů pro obce i podnikatelský sektor, podporou příchodu investorů a také strategickým plánováním na krajské i obecní úrovni.

Jako vedoucí odboru rozvoje města má na starosti nejen přípravu a realizaci investičních akcí, ale také aktivity se zapojováním veřejnosti do rozvoje a dění ve městě, agendu získávání dotací, řešení dopravní situace ve městě a také strategické plánování rozvoje města. Kromě sektorových strategií, jako je například plná udržitelné městské mobility, měl na starosti zpracování nového strategického plánu rozvoje Kopřivnice na roky 2023 až 2038.

Program schůzky

  1. Přivítání
  2. Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
  3. Večeře
  4. Přednáška Jiřího Štěpána na téma Strategie města Kopřivnice
  5. Různé
  • informace z Distriktní konference 2023 v Broumově
  • darování pianina paní Jehličkovou z RC Golf Praha
  • revize a doplnění údajů o členech klubu na webu RI a D, úprava klubových stanov
  • případně další témata.