RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Evropsky významná lokalita Natura 2000 Štramberk (6. 6. 2023, 16 hodin)

Mimořádná adresa konání

Bílá hora, Bistro Bašta, Štramberk

Přednáška

Mgr. Radka Krysová, vedoucí oddělení ochrany přírody a lesního hospodářství, Městský úřad Kopřivnice: Evropsky významná lokalita Natura 2000 Štramberk a reintrodukce motýla jasoně červenookého ve Štramberku

Program

Jak se tam dostaneme ?

Viz. mapka v příloze č. 1

Parkoviště u Botanické zahrady pod Bílou horou - z ulice Nádražní odbočíte doprava na ul. Hraničky, u č.p. 601 opět doprava směr Botanická zahrada, parkoviště vpravo, viz. Parkoviště 1.

Další setkání členů Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice se uskuteční ve Štramberku. Setkání bude mít charakter vycházky do přírody v okolí Štramberku, případně se projdeme po Štramberku, navštívíme muzeum. Poté se odebereme do Bistra Bašta na ulici Dolní Bašta č.p. 20 (v mapce označeno jako BB), kde ochutnáme italskou kuchyni a následně projednáme důležité informace (přibližně v 18.30 hod.).

Průvodcem po Štramberku nám bude Radka Krysová, vedoucí oddělení lesního hospodářství a ochrany přirody na odboru životního prostředí v Kopřivnici. Podle Radky je ochrana a respekt k prostředí, ve kterém žijeme, jedním z pilířů vyspělé společnosti. Říká, že vztah ke krajině se lépe získá při procházce krajinou než při přednášce se sebelepšími fotografiemi. Navíc je pohyb zdravý a posiluje tělo i ducha.

Poté, co se sejdeme na parkovišti, vyrazíme kolem Botanické zahrady, Kamenárkou dojdeme k památnému stromu Panny Marie a po Sluneční stezce vystoupáme k rozhledně na Bílé hoře, kde také zkontrolujeme stav Rotary lavičky. Sestupovat budeme podél starých lomů, přes skálu Rudý a přes Náměstí dojdeme do Bistra Bašta 20.

Program schůzky

 • Příjezd/příchod na parkoviště do 17.00 hod.
 • Procházka po okolí Stramberka a po městě
 • Příchod do Bistra Bašta 20 na ul. Dolní Baště
 • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
 • Večeře v duchu italské kuchyně
 • Různé
  • Informace z Distriktní konference 2023 v Broumově
  • darování klavíru paní Jehličkovou z RC Golf Praha
  • žádost Niké Vopálecké o finanční podporu studia
  • revize a doplnění údajů o členech klubu na webu RI a D, úprava klubových stanov
  • případně další témata.

Jsou vítána jakákoliv doporučení jak k navrženým bodům, tak i k novým tématům - pokud máte jiná témata, která chcete prodiskutovat, prosím o jejich zaslání v termínu do nedělw 4.6.2023 do 18.00 hod. (SMS, email) Jirkovi Kleinovi a Hynku Rulíškovi.

Přizpůsobte Vaše oblečení charakteru našeho setkání (procházka ve volné přírodě).

Zápis

Kolem 17. hodiny jsme se všichni zájemci o tuto procházku po štramberských kopcích na území Evropsky významné lokality (EVL) Natura 2000 sešli na parkovišti u Botanické zahrady. Někteří dorazili pěšky, ti vzdálenější automobilem, Po přivítání a seznámení se s naší průvodkyní Mgr. Radkou Krysovou, jejím synem a pejskem zahájila Radka lavinu informací o této významné lokalitě. Aby přítomní občané Kopřivnice se necítili smutně, informovala nás Radka, že i protější kopce nad Kopřivnici jsou součástí  EVL Červený kámen se spoustou zajímavých míst. Předběžně jsme se domluvili, že na podzim učiníme podobnou procházku, tentokrát po „kopřivnických horách“, tzn. Brdech, Pískovně a Červeném kameni.

Další informace již byly pouze o místech, která jsme procházeli. Bohužel se nepodařili domluvit prohlídku Botanické zahrady, a tak jsme pokračovali kolem ní na Horní Kamenárku, k památnému stromu Panny Marie a dále pak ke Skále Rudý. Bohužel, vzhledem k nedostatku času jsme se nedostali na vrchol Bílé hory k lavičce Rotary, ani jsme se neprošli Sluneční stezkou.

Dozvěděli jsme se však o úspěšné reintrodukci (návratu) štramberské ikony – Jasoně červenookého (Parnassius apollo), motýla z čeledi otakárkovitých, který byl v první polovině 20. století vyhuben, ale díky usilovné práci především amatérských zoologů, zejména pana Jana Lukáška, znovu vysazen v roce 1986 (původ se Slovenska). Tento kriticky ohrožený druh motýla jsme sice nezahlédli, ale přesto jej podle Radky Krysové možno kolem Horní Kamenárky občas vidět.

Sešli jsme na ulici Jaroňkovu a po ní se vydali směrem na spodní nádvoří hradu Trůba. Z hradeb byl překrásný výhled na jihozápadní okolí Štramberka, vrch Kotouč a další lokality. I k této oblasti nám Radka Krysová uvedla řadu zajímavostí. Poté jsme se po schodech dostali na Náměstí, rozloučili se s Radkou a pokračovali do Bistra Bašta č.p. 20 na ulici Dolní Bašta.

Po večeři v italském stylu jsme projednávali důležitá témata. Prvním z nich byla informace o Distriktní konferenci, která se uskutečnila ve dnech 19. až 21. 5. v  Broumově. Hynek Rulíšek, který na konferenci zastupoval nepřítomného prezidenta klubu, nás informoval o důležitých tématech z této akce:

 • nastupující distriktní guvernér (DGE) Distriktu 2240 pro Rotariánský rok 2023/2024 – Katarína Čechová z RC Bratislava International
 • nominaci na funkci distriktního guvernéra pro Rotariánský rok 2025/2026 Jana Machálka z RC Praha City
 • schválení zprávy o hospodaření RI Distriktu 2240 a roční uzávěrky za rok 2021/2022
 • schválení návrhu rozpočtu RI Distriktu 2240 na rok 2023/2024
 • schválení pololetního členského příspěvku do D2240 ve výši 1.450,- Kč
 • vzetí na vědomí, že kluby přebírají zodpovědnost za hrazení příspěvku členů do Nadace Rotary ve výši 35 USD, o který se snižuje členský příspěvek do D2240.