RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Přijdou paní ze sociálky! .... aneb oblasti činnosti sociálního odboru v Kopřivn (12. 6. 2023, 18 hodin)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Ing. Lenka Galiová, Mgr. Pavla Žáčková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, MÚ Kopřivnice: Přijdou paní ze sociálky! ... aneb oblasti činnosti sociálního odboru v Kopřivnici S čím pomáhá či může pomoci odbor sociálních věcí a zdravotnictví občanům. Strategické materiály města v sociální oblasti a příklady jejich plnění.

Program

Setkání členů Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, které se po delší době uskueční opět v sídle klubu na Vanaivanu, zahájíme poté, kdy prezident klubu přivítá přednášející dámy z Městského úřadu Kopřivnice a přítomné členy klubu pozitivními zážitky z nedávné doby. Poté povečeříme zase po nějaké době dobroty připravené pro nás společností ERKA Catering, s.r.o. pana Pavlici.

Pak se již budeme věnovat tématu sociálních věcí a zdravotnictví, které na MÚ Kopřivnice zajišťují mj. naši hosté, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Lenka Galiová a sociální pracovnice v samosprávě Mgr. Pavla Žáčková.

Po zodpovězení dotazů k přednášenému tématu a poděkování prezidentem klubu se budeme věnovat našim záležitostem.

Program setkání

 • Přivítání prezidentem klubu
 • Pozitivní zážitky z dob nedávných
 • Společná večeře
 • Přednáška pracovnic odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Diskuze a dotazy
 • Různé
  • návrh aktivit RC FM a KO na obdpbí rotariánského roku 2023/2024
  • plán přednášek a dalších aktivit na období letních prázdnin
  • plán přednášek a dalších aktivit na 2. pololetí roku 2023
  • další informace.

 

Zápis

Setkání členů klubu v „domácím“ prostředí skautského Vanaivanu začalo opět úderem zvonu. Protože se prezident klubu ze setkání omluvil, vedl jej sekretář klubu. Ten v prvé řadě přivítal obě pracovnice sociálního odboru z Městského úřadu v Kopřivnici a následně i všechny přítomné členy klubu. Omluvil se rovněž oběma pracovnicím, že původně dohodnuté termíny pro jejich přednášku - 17.3. a 24.4. 2023 byly využity pro jiné aktivity klubu. Do příjemného zahájení setkání vyprávěním pozitivních zážitků se zapojily i obě pracovnice sociálního odboru.

Po tradiční večeři tvořené obloženou mísou od společnosti Erka Catering, s.r.o. jsme se soustředili na přednášku „Přijdou paní ze sociálky! ... aneb oblasti činností sociálního odboru v Kopřivnici. Přednáška i s řadou pozvánek na akce odboru sociálních věcí byla velmi zajímavá. Svědčí o tom i dlouhá a plodná diskuze po přednášce. Po ukončení této části programu poděkoval sekretář klubu oběma pracovnicím sociálky a předal jim poděkování klubu ve formě krásných kytic.

Po kratičké přestávce jsme přešli do bodu různé. Vzhledem k faktu, že se blíží konec rotariánského roku 2022/2023, je potřeba připravit návrh aktivit na období nového rotariánského roku 2023/2024. Tento návrh by měl vycházet z nápadů, doporučení, návrhů, apod. všech členů klubu, kteří se do přípravy chtějí zapojit. Bylo dohodnuto, že všichni členové klubu obdrží od sekretáře v elektronické podobě na své mailové adresy Žádost o spolupráci při přípravě plánu na rotariánský rok 2023-2024 obsahující:

 • 1. Konkrétní aktivity/projekty v rámci 5-ti služeb Rotary pro rok 2023/2024
 • - prosím o Vaše názory, návrhy, připomínky, doporučení, atd. podle červeně uvedených poznámek
 • 2. Návrhy k aktivitám RC FM a KO
 • - tento soubor Vám posílám pro připomenutí toho, co jsme uváděli v předcházejících letech 
 • 3. Termíny setkání v období 7-12/2023
 • - prosím o návrhy témat, případně míst, kde lze schůzky konat v době, když bude na Vanaivanu hlučno, případně bude naše jednací místnost pro nás nepřístupná
 • - témata ani místa schůzek nebyla dosud řešena na období 11 a 12/2023, místa setkání a témata lze proto rovněž doplňovat i pro toto období.

Tyto Vaše návrhy konkrétních aktivit/projektů v rámci 5-ti služeb Rotary pro rok 2023/2024 mají aktivní členové klubu zaslat na email sekretáře klubu v termínu do pondělí 19.6.2023. Tyto návrhy, náměty, doporučení, apod. budou jedním z podkladů pro přípravu plánu na období 2023/2024, který předloží na našem výročním setkání 26.6.2023 nový prezident elect.