RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Projekt Komunitní zahrady v Kopřivnici (19. 6. 2023, 18 hodin)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Ing. Alžběta Matúšová, odbor životního prostředí, MÚ Kopřivnice: Projekt Komunitní zahrady v Kopřivnici - V Kopřivnici je velký počet panelákových sídlišť a poptávka po zahrádkách převyšuje možnou kapacitu ve městě. Komunitní zahrada nabízí vhodnou alternativu pro možnost zahradničení ve městě, ale navíc i příležitost mezigeneračního a komunitního setkávání a ekologické výchovy. Zahrada vznikla na základě veřejné přednášky a diskuse v dubnu 2022 za podpory již zavedené komunitní zahrady v Novém Jičíně, Zdravého města Kopřivnice a odboru životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice. 

Program

Poslední setkání členů Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice na Vanaivanu v končícím rotariánském roce 2022/2023 zahájíme Zvonem Rotary, přivítáním naší návštěvy, paní Ing. Alžběty Matúšové z Městského úřadu Kopřivnice a přítomných členů klubu jeho prezidentem Jiřím Kleinem. Nejdříve si vychutnáme pozitivní zážitky z minulého týdne a poté večeři připravenou pro nás společností ERKA Catering, s.r.o. pana Pavlici.

Po večeři si poslechneme přednášku Ing. Alžběty Matúšové o přípravě projektu Komunitní zahrady v Kopřivnici a jeho postupné realizaci. Komunitní zahrada již funguje na pozemku pronajatém od města Kopřivnice, v sousedství ZŠ Emila Zátopka. Zatím je k pěstování především zeleniny používáno 20 záhonů. Jejich zalévání je zajištěno dešťovou vodou z propojené soustavy čtyř nádrží na zadržování dešťové vody ze střechy haly házené. Po přednášce a následné diskuzi k tématu komunitních zahrad se s paní Matúšovou rozloučíme.

Dalším důležitým tématem našeho setkání budou informace k Výroční schůzi klubu, která se uskuteční následující pondělí v Restauraci a penzionu Pod Bílou horou. Následovat by měl návrh plánu přednášek a míst, kde se budeme moci setkávat zejména v období letních prázdnin.

Program setkání

 • Přivítání prezidentem klubu
 • Pozitivní zážitky z minulého týdne
 • Společná večeře
 • Přednáška Ing. Alžběty Matúšové o projektu Komunitní zahrady v Kopřivnici
 • Diskuze, dotazy
 • Různé
  • informace k Výroční schůzi RC Frýdek-Místek a Kopřivnice 26.6.2023
  • plán přednášek a dalších aktivit na 2. pololetí roku 2023,      
  • případné další informace.

Zápis

Setkání bylo jako obvykle zahájeno Zvonem Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice a přivítáním paní Ing. Alžběty Matúšové z odboru životního prostředí MÚ Kopřivnice a přítomných členů klubu jeho prezidentem Jiřím Kleinem. Poté si členové klubu vzájemně sdělovali dobré zprávy z předchozího týdne.

Radim Dudek navrhl přednášku o Izraelském zdravotnictví pro zdravotníky, ale i laiky a přednášku s bývalým hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrákem. Zajištění těchto přednášek je třeba domluvit s jejich navrhovatelem.

Poté následovala pestrá večeře z kuchyně společnosti Erka Catering, s.r.o. pana Radima Pavlici.

Po ní jsme se již soustředili na přednášku Alžběty Matúšové o záměru, projektu a budování Komunitní zahrady v Kopřivnici. Přednáška byla velmi zajímavá, vyvolala množství dotazů, názorů, stanovisek. Padl dokonce návrh na vybudování další komunitní zahrady u nákladového nádraží v Kopřivnici. Po ukončení této části našeho programu jsme poděkovali paní Matúšové a pokračovali dále v programu.