RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Výroční schůze RC Frýdek-Místek a Kopřivnice, oslava narozenin člena klubu (26. 6. 2023, 18.00 hod.)

Mimořádná adresa konání

Restaurace a penzion Pod Bílou horou, Kopřivnice

Přednáška

Jiří Klein, Hynek Rulíšek, Zdeněk Michálek: Výroční schůze Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, oslava narozenin člena klubu

Program

Program výročního setkání:

Přivítání přítomných členů a hostů prezidentem klubu

Příjemné zážitky z minulého týdne

Večeře (jednotná, již objednaná)

Oficiální průběh výročního členského shromáždění:

 1. Zahájení a řízení shromáždění: prezident klubu Jiří Klein
 • Návrhová komise: Ivo Franc, Jiří Novák + 1
 • Mandátová komise: Jan Šebelík + 1
 1. Zpráva o činnosti klubu v roce 2022/2023 – Jiří Klein
 2. Zpráva o hospodaření (předběžná) – Jan Šebelík
 3. Diskuze ke zprávám
 4. Hlasování k oběma zprávám – bere na vědomí
 5. Vize a zaměření činnosti klubu v roce 2023/2024, nové představenstvo klubu – Hynek Rulíšek, nastupující prezident
 6. Diskuze
 7. Hlasování o složení představenstva klubu – schvaluje
 8. Hlasování o zaměření činnosti klubu na rok 2023/2024 – bere na vědomí
 9. Předání funkce prezidenta Rotary klubu včetně řetězu
 10. Návrh usnesení, zápis z výročního shromáždění, prezenční listina - Ivo Franc
 11. Provedení změny ve Spolkovém rejstříku – Petr Holub
 12. Různé

Program schůzek v červenci a srpnu 2023

 • 10.7. - turnaj v miniaturgolfu na hřišti TJ Start Kopřivnice, večeře v restauraci Pod Šostýnem (na koupališti)
 • 24.7. - Strategie města Kopřivnice (Štěpán, Rulíšek), Vanaivan??? (jiné místo)
 •   7.8. – téma není stanoveno, nelze na Vanaivanu
 • 21.8. - organizační zajištění akcí konaných v září 2023 – Loučení s létem  9.9., Vozíčkem ke královně Beskyd 10.9., Rotary Golf Open         Hukvaldy 16.9.
 1. Přání a předání darů ke kulatinám Zdeňkovi Michálkovi, následně volná zábava.
 2. Ukončení výročního shromáždění a rozloučení.

Pozvaní hosté

Magdalena Holubová, Nezisková organizace Purpura
Kamila Polehlová, Lesní mateřská škola Zahrádka
Kryštof Hyvnar, vůdce střediska Junák - Český skaut
Adam Hanus, starosta města Kopřivnice
David Monsport, místostarosta města Kopřivnice
Jaroslav Šula, Masarykovo demokratické hnutí
Lubomír Sazovský, Masarykovo demokratické hnutí

Zápis

Výroční členské shromáždění klubu

Výroční členské shromáždění klubu začínalo stejné jako běžná klubová setkání zvonem Rotary, pozdravením všech přítomných členů a hostů klubu jeho prezidentem. Poté následovaly pozitivní zážitky z uplynulého týdne. V rámci této části jsme byli informováni, že piano pro ZŠ Veřovice již bylo dovezeno do Veřovic a potěšilo tamní kantory, ale i nás. V červenci t. r. obdrží náš klub od poskytovatele tohoto hudebního nástroje fakturu v ceně 50 tis. Kč, kterou budeme muset ve stanovené době uhradit.

Po této informaci následovala velmi dobrá večeře, jejíž součástí byl přípitek Zdeňkovi Michálkovi, jehož oslava kulatin byla součástí neoficiální části našeho setkání.

Po večeři byla zahájena oficiální část Výročního členského shromáždění klubu podle návrhu uvedeného v programu tohoto setkání. 

Výroční shromáždění členů RC Frýdek-Místek a Kopřivnice proběhlo podle zaslaného programu a vzalo na vědomí:

 • Zprávu o činnosti klubu v roce 2022/23 přednesenou prezidentem Jiřím Kleinem
 • Zprávu o hospodaření a stavu pokladny připravenou pokladníkem Janem Šebelíkem a přednesenou rovněž prezidentem klubu Jiřím Kleinem
 • Návrh plánu činnosti klubu na rok 2023/24 prezentovanou nastupujícím prezidentem Hynkem Rulíškem

Shromáždění schválilo:

 • Složení návrhové a mandátové komise
 • Složení nového představenstva RC na rok 2023/24 ve složení:
  • Prezident – Hynek Rulíšek
  • Viceprezident – Jiří Klein
  • Výkonný sekretář – Ivo Franc
  • Sekretář (a budoucí prezident) – Jiří Novák
  • Pokladník, hospodář – Jan Šebelík
  • Služba mládeži – Marcel Fratrič
  • Služba obci – Petr Czekaj
  • Nadační služba – Jan Vala
  • Služba rozvoje členské základny a školitel klubu – Zdeněk Michálek

Shromáždění uložilo výkonnému sekretáři a členovi klubu JUDr. Petrovi Holubovi zapsání příslušných změn do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě.

Zápis a usnesení z Výročního shromáždění klubu byl nahlas přečten přítomným členům klubu. Nikdo nevznesl připomínku a všichni s jeho zněním souhlasili. O souhlasu bylo hlasováno, 100% přítomných znění odsouhlasilo.

Jiří Klein poděkoval všem členům za spolupráci v uplynulém rotariánském roce a popřál hodně úspěchů nastupujícímu prezidentovi Hynkovi Rulíškovi, kterému předal prezidentský symbol - rotariánský klubový řetěz.

Oficiální část tohoto shromáždění byla ukončena v 19.50 hodin.

Různé

Následně vystoupili se svými příspěvky hosté, předseda Masarykova demokratického hnutí (MDH) v Kopřivnici Jaroslav Šula a vůdce skautského střediska Kopřivnice Kryštof Hyvnar. Hostem našeho setkání byla i manažerka provozu Skautského centra Dana Žambochová. Jak Jaroslav Šula, tak i Kryštof Hyvnar ocenili společné akce Loučení s létem, Rylu, apod. Pan Hyvnar rovněž pozval na rekonstruovanou lezeckou stěnu v areálu Vanaivan, na jejímž finančním zabezpečení se podílí i náš klub. Pan Šula nás rovněž pozval na výstavu MDH – Milan Rastislav Štefánik v Kulturním domě

V Kopřivnici, která trvá do 30.6.2023. Významný československý voják a politik Štefánik stihl za svůj život spoustu aktivit, ve své zemi se podílel zejména na organizaci legií a budování Československa po první světové válce.