RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Setkání představenstva klubu (19. 6. 2023, 17.00 hod.)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Členové představenstva klubu: Příprava na výroční setkání klubu dne 26.6.2023, plán na 2. pololetí 2023, aj.

Program

Obsahem setkání představenstva klubu bude pět aktuálních témat:

 1. Příprava programu pro Výroční setkání klubu dne 26.6.2023 v Restauraci a penzionu Pod Bílou horou
 2. Příprava plánu přednášek a dalších aktivit na. 2. pololetí 2023
 3. Návrh míst pro setkání klubu v době obsazení Vanaivanu účastníky táborů, kurzů, apod.
 4. Podmínky pro darování piana paní Jehličkovou z RC Golf Praha ZŠ Veřovice
 5. Kontrola početních stavů klubu na webu Rotary International a oznámení změn v osobách činovníků na Spolkový rejstřík.

Zápis

Program výročního shromáždění klubu je stanoven, obsahuje tradiční body určení k projednání:

 • Jmenování návrhové komise (Ivo Franc, Jiří Novák + 1 člen z pléna)
 • Jmenování mandátové komise (Jan Šebelík + 1 člen z pléna)
 • Zpráva o činnosti klubu za období 2022/2023 – předloží prezident klubu Jiří Klein
 • Zpráva o hospodaření (předběžná), protože rok bude uzavřen 30.6.2023, předloží pokladník Jan Šebelík
 • Následuje diskuze k oběma zprávám a hlasování (bere na vědomí)
 • Vize a zaměření činnosti klubu na rok 2023/2024, návrh členů nového představenstva klubu, předloží nastupující prezident klubu Hynek Rulíšek
 • Následuje diskuze ke zprávě a hlasování (bere na vědomí)
 • Předání funkce prezidenta stávajícím prezidentem Jiřím Kleinem nastupujícímu prezidentovi Hynku Rulíškovi včetně řetězu
 • Návrh usnesení návrhové komise připraví Ivo Franc, sekretář klubu Hynek Rulíšek zpracuje zápis z výročního shromáždění, provedení změny ve Spolkovém rejstříku zajistí Petr Holub.