RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Výměna mládeže v rámci projektu ročního výměnného pobytu (24. 7. 2023, 18.00 hod.)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520/33, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Členové představenstva klubu a komise pro mládež: Výměna mládeže, příprava aktivit na nový rotariánský 2023/2024, aj.

Program

Obsahem setkání představenstva klubu bude pět aktuálních témat:

 1. Setkání s rodiči Bruna Volného, studenta odjíždějícího v rámci projektu Výměny mládeže na rok do USA
 2. Informace o výměnném studijnímu pobytu studentky Shelli Ann SELBY z USA v našem regionu
 3. Návrh plánu aktivit a dalších činností klubu v novém rotariánském roce
 4. Popularizace činnosti klubu, získávání nových členů
 5. Zajištění úhrady ceny piana paní Jehličkové z RC Golf Praha pro ZŠ Veřovice.

Setkání představenstva klubu se zúčastní i členové komise pro mládež a Counselor studentky Shelli Ann SELBY, přijíždějící k nám z USA Arne Kuděla.

Informace k bodům č. 1 a 2 programu:

Náš klub vysílá v rámci  Rotary Youth Exchange - Long term Exchange Program  na roční výměnný pobyt studenta, který prošel výběrovým řízením v našem klubu, byl doporučen k zařazení do programu výměny, splnil požadavky a byl vybrán našim distriktním výborem pro výměnu mládeže.

Náš klub je při vysílání studenta v pozici sponzorský, vysílaný student - Outbound.

Bruno odlétá 21.8.2023 z Vídně do USA na roční výměnný kulturní a akademický pobyt, studovat bude High School Newberg. Hostujícím distriktem je  District 5100 Oregon, hostujícím klubem je RC Newberg.  

Bruno Volný, nar.26.7.2006, bydliště Kunčičky u Bašky 440. Studuje gymnázium ve Frýdlantě nad Ostravicí. Hraje závodně basketbal.

Rodiče: otec Bohdan Volný, podnikatel, matka Dita Volná, učitelka angličtiny na základní škole. Bruno má dva sourozence, starší sestru Barboru a mladšího bratra Bořka. Rodiče a sourozenci budou první hostitelskou rodinou pro výměnnou studentku - Inbounda: Shelli Ann SELBY z USA.

Náš klub je hostitelský. Pro nejbližší kontakt jsme ustanovili  Arneho Kudělu, který je pro Shelli Ann SELBY Counselor.

Kompletní informaci o Shelli, včetně všech dostupných dokumentů jsem zaslal minule v odkaze. Datum jejího příjezdu dosud neznám. Čekám, že se ozve. Vznesla dotaz o škole,  kterou bude navštěvovat a jaký bude její studijní program. Informace jsem jí podal a zaslal kontakt na ředitele školy Gymnázia Petra Bezruče Mgr.Gauru. Rovněž má kontakt na Arneho, již jej také kontaktovala. 

Vlastní program

 • Petr Czekaj seznámí přítomné rodiče a studenty s posláním Rotary, naším klubem a jeho úspěšnými aktivitami. Bruno by tyto informace a eventuálně zdravici našeho klubu měl předat hostujícímu klubu. Bude vhodné předat mu i odkazy na naše akce / Vozíčkem ke královně Beskyd, apod./, aby si z nich mohl vybrat podklady pro prezentaci, kterou by měl provést na RC v Oregonu, vlaječku klubu, případně upomínkové předměty, které předá hostitelskému klubu.
 • dalším bodem programu bude vystoupení paní Martiny Fratričové, která nám sdělí své poznatky hostující matky.
 • Marcel Fratrič přiveze sebou i Luise z Brazílie, kterého jsme hostili před 4 lety a který t.č. studuje na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
 • Informace o výměnném studijnímu pobytu studentky Shelli Ann SELBY z USA v našem regionu.

Po ukončení této části programu (body č. 1 a 2) se rodiče Volní a Fratričovi a studenti s námi rozloučí a odjedou. My budeme pokračovat v programu body č. 3 až 5, případně dalšími, pokud budou navrženy.

Zápis

V úvodu jednání jsme po zaznění zvonu a pozdravení se s přítomnými členy představenstva klubu přivítali rodiče paní a pana Volných a jejich syna Bruna, který se připravuje na Long Term (LT) pobyt v USA. Marcel Fratrič s manželkou přivezli i Louise z Brazílie, který byl vloni LT studentem v našem regionu a nyní studuje na VŠB-TU v Ostravě.

Hned v úvodu se dostalo Brunovi několik doporučení k pobytu v USA, např. „zkusit žít v Americe životem Američanů, snažit se věci řešit sám“, což Bruno, jak jsme se dále dozvěděli od Marcela, dělá při přípravě na pobyt v USA už nyní.

Poté Petr Czekaj představil historii našeho klubu, která má kořeny v RC Ostrava, následně vznikl RC ve Frýdku-Místku a pak pro udržení členské základny se přesunul do Kopřivnice.

Ivo Franc doplnil podané informace o našem klubu, vzpomenul významného člena klubu, skautujícího rotariána Zdeňka Michálka, který se musel z dnešního jednání představenstva omluvit. Hovořil také o sponzoringu našeho klubu Lesní školce ve Štramberku, talentované studentce Niké Vopálecké, parahokejistech Havířov. Připomenul i naše každoroční akce, Loučení s létem, Vozíčkem ke královně Beskyd, Rotary Golf Open na Hukvaldech.

Další informace a doporučení Brunovi byla o způsobech chování a vystupování, pobytu v rotariánské rodině, dodržování tamních zvyků, nošení dress code, tam, kde je to nezbytné.

Zajímavé a poučné byly informace Martiny Fratričové o jejich zkušenostech mít doma studenta ze zahraničí na LT. Dále bylo uvedeno, že v případě potřeby, nutnosti je vhodné se kontaktovat na příslušný místní rotary klub.

Zajímavé byly i zkušenosti Louise o jeho pobytu v Česku, naučil se mj. mluvit česky.

Následně prezident klubu Hynek Rulíšek předat Brunovi:

 • poslední zatím vydaná čísla časopisu Rotary Good News (2 a 3/2023) s letáky Be The Inspiration
 • brožuru o historii RC Ostrava a velké a malé vlaječky RC Frýdek-Místek a Kopřivnice.

Další podklady a informace obdrží Bruno v elektronické podobě od Marcela Fratriče a Hynka Rulíška (viz. příloha č. 1).

Poté se ujal slova zkušený councellor Arne Kuděla, který bude mít studentku Shelli Ann Selby přijíždějící na LT pobyt do ČR z USA, na starosti. Arne hovořil mj. o tom, že její příjezd se zdrží, protože se ztratily dokumenty a chvíli bude trvat, než se vyřídí nové.

Rodiče Bruna Volného zareagovali i na tuto informaci, protože budou prvními, kdo Shelli Ann Selby bude mít doma. Těší se i na to, že jejich další děti budou mít příležitost naučit se anglicky. Shelli bude studovat na Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku a po aklimatizace přijede se svými hostiteli na setkání našeho klubu.

Přivítání studentky z USA, která přiletí na letiště do Katovic, se za náš klub zúčastní víceprezident Jiří Klein, Petr Czekaj a Arne Kuděla. Marcel Fratrič jim v předstihu oznámí, kdy Shelli přiletí.

Po těchto informacích se manželé Volní, Bruno, Louis a manželé Fratričovi rozloučili a odjeli.