RC Ostrava - Setkání RCO 14.8.2023 (14. 8. 2023, 18:00)

Mimořádná adresa konání

Dolní oblast Vítkovic, Pavilon Gong (plynojem), restaurace v přízemí

Program

1. Good News

2. Klubové záležitosti

3. Volná diskuze