RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (4. 9. 2023, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Informácie k nadchádzajúcim aktivitám (Nezabudutí susedia, tenisový turnaj, koncert M. Výbohovej, návšteva rotariánov z Francúzska)
  2. Možnosť zakúpenia lístkov na koncert M. Výbohovej (25,— EUR/ks)
  3. Termín návštevy DG Kataríny Čechovej
  4. Plán klubovej činnosti a podpory aktivít (plánovaných/neplánovaných…) 
  5. Rôzne