RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Strategie města Kopřivnice (9. 10. 2023, 18:00)

Adresa konání

Skautská základna VANAIVAN
Komenského 1520 /nad koupalištěm, pod Červeným kamenem/, Kopřivnice, 742 21

Přednáška

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města, Město Kopřivnice.: Strategie města Kopřivnice - Plánovat rozvoj města na dalších patnáct let v turbulentním období roku 2022, kdy nebylo jisté, co bude za čtrnáct dní, nebylo jednoduché. Do projekce budoucnosti tentokrát vstoupilo více neznámých, než je běžné. Město přesto ve spolupráci s partnery z veřejného i soukromého sektoru připravilo plán, o který se bude moci v následujících letech opřít. 

Program

Další setkání členů Rotary klubu Frýdek-Místek a Kopřivnice, které se tradičně koná na Vanaivanu, bude mít snahu opět rozšířit naše informace z oblasti strategického plánování. Zvlášť cenné pro nás na této strategii je aktivní účast některých členů našeho klubu na její přípravě.

Po přivítání členů klubu, pozitivních zážitcích z uplynulého týdne a večeři, si poslechneme přednášku Jiřího Štěpána, který má na Městském úřadu v Kopřivnici jako vedoucí odboru rozvoje města na starosti nejen přípravu a realizaci investičních akcí, ale také aktivity spojené se zapojováním veřejnosti do rozvoje a dění ve městě, agendu získávání dotací, řešení dopravní situace ve městě a také strategické plánování rozvoje města. Kromě sektorových strategií, jako je například plán udržitelné městské mobility, měl na starosti zpracování nového strategického plánu rozvoje Kopřivnice na roky 2023 až 2038. 

Program schůzky:

 • Přivítání
 • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
 • Večeře
 • Přednáška Jiřího Štěpána na téma Strategie města Kopřivnice
 • Různé
  • setkání s primátorem statutárního města Frýdek-Místek
  • návštěva guvernérky distriktu v našem klubu
  • případně další témata.

Jsou vítána jakákoli doporučení jak k navrženým bodům, tak i k novým tématům – pokud máte jiná témata, která chcete prodiskutovat, prosím o jejich zaslání v termínu do neděle 8.10.2023 do 18.00 hod. (SMS, mail) Hynku Rulíškovi a Jirkovi Novákovi.

Zápis

 • Přivítání
 • Pozitivní zážitky z uplynulého týdne
 • Přednáška Jiřího Štěpána -který uvedl stručnou historii strategického plánování města, výsledky průzkumu mezi obyvateli a přehled plánovaných investičních akcí města Kopřivnice
 • Různé:
 • Hynek Rulíšek informoval o
  • 20.11. - se v zasedací místnosti na Magistrátu města Frýdku-Místku uskuteční setkání s primátorem města Petrem Korčem. Jeho součástí bude především prezentace jeho činností. Poté se přesuneme na večeři a další pokračování našeho setkání do restaurace Radhošť. Toto setkání by mělo nastartovat spolupráci našeho klubu s městem Frýdek-Místek. Předpokládáme vysokou účast členů klubu z FM a jeho okolí.
  • 27.11. nás navštíví guvernérka našeho Distriktu 2240 Katarína Čechová. Setkání se uskuteční na Vanaivanu. Program setkání bude připraven na setkání představenstva klubu v pondělí 6.11.2023.
  • pozvánka na Kopřivnickému Pressování
 • Petr Czekaj informoval o akci Aerovka Jazz Fest 12.-14.10.2023
 • Zdeněk Michálek o připravované návštěvě vily Miroslava Zikmunda 26.10. ve Zlíně. Exkurze bude zahájena v 16.00 hod., doprava je individuální, zájemci se musí přihlásit u Zdeňka Michálka v termínu do neděle 15.10.2023.