RC Frýdek-Místek a Kopřivnice - Vánoční setkání (18. 12. 2023, 18.00 hod.)

Mimořádná adresa konání

Restaurace a penzion Pod Bílou horou, Kopřivnice

Přednáška

Členové klubu a hosté: Vánoční setkání

Program

Program Vánočního setkání s členy, jejich partnerkami a přáteli Rotary:

17:45 - setkání přítomných členů klubu, schválení nového představenstva

              klubu na rok 2024/2025

18:00 - zahájení a přivítání přítomných členů klubu a hostů – prezident klubu

- hudební vystoupení žáků ZUŠ Zdeňka Buriana

- hudební vystoupení Martina Kubíčka

- večeře

- předvánoční zamyšlení – víceprezident klubu

- zdravice hostů a slavnostní přípitek

- přání prezidenta klubu a závěr

Pozvaní hosté

Přátelé našeho klubu a rodiče studentů účastnících se výměny mládeže.

Zápis

Program Vánočního setkání s členy, jejich partnerkami a přáteli Rotary:

 • zahájení a přivítání přítomných členů klubu a hostů zvonem Rotary a prezidentem klubu
 • první bod programu - schválení nového představenstva klubu na rok 2024/2025 ve složení: 
 1. Prezident:              Mgr. Jiří Novák
 2. Víceprezident:       Ing. Hynek Rulíšek
 3. Sekretář:                Ing. Arnošt Kuděla
 4. Výkonný sekretář, PR a správa webu:  Ing. Ivo Franc
 5. Pokladník:             Ing. Jan Šebelík
 6. Služba mládeži:    MUDr. Marcel Fratrič, Ing. Stanislav Peš
 7. Služba obci:          Ing. Petr C zekaj
 8. Nadace Rotary:     Ing. Jan Vala, MBA
 9. Rozvoj členské základny, klubový trenér:  Ing. Zdeněk Michálek
 • dalším bodem bylo již tradiční hudební vystoupení, nejprve žáků ZUŠ Zdeňka Buriana pod vedením zástupce ředitele školy Dušana Bruse, po něm nevidomého hráče na saxofon Martina Kubíčka
 • v průběhu večeře jsme obdrželi Pozvánku na již 20. ročník novoročního "Výšlapu na Prašivou", který se uskuteční v sobotu 6.1.2024, pozvánku slovně doplnil Arnošt Kuděla, hlavní organizátor této akce
 • po výborné večeři doplněné kávou se zákuskem jsme ocenili slavnostním přípitkem a přáním prezidenta klubu Hynka Rulíška končící rok 2023
 • poté vystoupil s předvánočním zamyšlením víceprezident klubu Jiří Klein
 • posledním bodem našeho programu pak bylo rozloučení s přítomnými účaatníky, po něm následovala volná zábava
 • celá akce byla ukončena před 10. hodinou večerní.

 

Ke stažení