RC Praha Staré Město - Volební Shromáždění klubu (12. 12. 2023, 19:00)

Adresa konání

Grand Majestic Hotel
Truhlářská 16, Praha 1, 110 00

Program

Přátelé,

s dostatečný předstihem posílám pozvánku na Volební shromáždění klubu, které proběhne 12.12. 23 od 19 hodin V hotelu Grand Majestic (obvyklé místo setkávání).

Program setkání je:

1. Zpráva presidenta o fungování klubu (Jan Rezek)

2. Finanční uzávěrka předchozího roku (Zdeněk Kmoníček a Juraj Píš)

3. Volba presidenta na rok 2025/2026

4. Představení realizačního týmu (představensta klubu) na rok 2024/2025 (president elect Rudolf Školník)

5. Různé

 

Těším se na setkání a prosím o účast v maximálním možném množství kvůli hlasování.

 

S pozdravem

 

George