RC Zvolen - Pravidelné stretnutie (30. 10. 2023, 18.00)

Adresa konání

Rotary Club Zvolen
Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, Zvolen, 960 01

Program

  1. Informácia a prerokovanie výmeny mládeže
  2. Návrh rozpočtu na RR 2023/24
  3. Predaj vianočného punču
  4. Exkurzia do Badínskeho pralesa (11. 11.)
  5. Zájazd do Košíc (9.—10. 12).
  6. Návšteva guvernérky Dištiktu Rotary 2240 p. JUDr. K. Čechovej.
  7. Rôzne

Pozvaní hosté

A.Vidová, H.Vidová